Your browser does not support JavaScript!
讀者服務
[公告] 圖書館新增投幣式/悠遊卡影印機

 

各樓層印表機、掃描器與影印機配置

印表機

掃描器

影印機(傳統加值型)

悠遊卡影印(列印)

(與該樓層書目查詢區連線)可印彩色

投幣式影印掃描列印機

2

黑白2

彩色1

3

1

 

1

1

4

1

1

5

1

1

6

1

1

本館於3樓及6各新增1台悠遊卡影印機(可列印),悠遊卡內儲值金額需大於30元,方可使用影印(列印)機,即日起傳統加值型影印機,本館不提供加值服務

3樓新增投幣式影印掃描列印(三合一),掃描免費,但需先投幣才可以啟動服務,掃描完可退幣

計價方式:黑白A4每面1元,B4、A3每面2元

                  彩色A4每面5元,B4、A3每面10元

瀏覽數